– Kompletní magnetický aport – střed dřevo

– Dle metody Jogiho Zanka, člen Pro Staff Team.